Vol011日系女神K8傲娇萌萌Vivian福利写真图片50PK8傲娇萌萌御女郎

Vol011日系女神K8傲娇萌萌Vivian福利写真图片50PK8傲娇萌萌御女郎

本草谓是补气,当是阳根于阴之义,请质之高明。 或酒食、痰血、水湿、疮毒,郁抑阳气于里,不达于表;或劳倦郁抑,中气下陷,不能升发,则表虚而怯寒也。

赵子山苦寸白虫,医者戒云是疾当止酒,而以素所耽嗜,欲罢不能,一夕醉归寓已夜半,口干咽燥,仓卒无汤饮,适廊庑下有瓮水,月色下照,莹然可掬,即酌而饮之,其甘如饴,连饮数酌,乃就寝。 愈后更发者,八味丸倍加附子。

升阳用风药,风药又能胜湿。按痰,标也;所以致痰者,本也。

或自上及下者,阳本乎上也。 说详《伤寒·阳明篇》。

皂角去皮弦、琥珀各一钱,麝少许,神曲为丸,作二次服,用升提分利药送下之,立通。由思虑过多,心神浮越使然。

若里证多表证少,但治里,或吐或下,表证自若始病但发热、头痛、身疼、口苦、鼻干,而内无里证,止宜达原饮加减法。又督脉,女子入系廷孔,男子循茎下至篡,其病癃闭遗溺,治取督脉俞穴。

Leave a Reply